Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Op 394/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-11-27

Sprawa ze skargi J. M. przeciwko Burmistrzowi Ozimka o odszkodowanie