Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Op 94/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-05-30

Sprawa ze skargi K. P. na tytuł wykonawczy wystawiony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Wojewódzki w O. Inspektorat w K. w przedmiocie zarzutów na wystawiony tytuł wykonawczy

I SA/Op 97/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-05-30

Sprawa ze skargi K. P. na tytuł wykonawczy wystawiony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Wojewódzki w O. Inspektorat w K. w przedmiocie zarzutów na wystawiony tytuł wykonawczy

I SA/Op 113/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-06-09

Sprawa ze skargi K. P. na tytuł wykonawczy wystawiony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Wojewódzki w O.Inspektorat w K. w przedmiocie zarzutów na wystawiony tytuł wykonawczy

I SA/Op 127/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-06-16

Sprawa ze skargi K. P. na tytuł wykonawczy wystawiony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Wojewódzki w O. Inspektorat w K. w przedmiocie zarzutów na wystawiony tytuł wykonawczy

I SA/Op 116/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-06-09

Sprawa ze skargi K. P. na tytuł wykonawczy wystawiony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Wojewódzki w O.Inspektorat w Kędzierzynie-Koźlu w przedmiocie zarzutów na wystawiony tytuł wykonawczy

I SA/Op 121/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-06-09

Sprawa ze skargi K. P. na tytuł wykonawczy wystawiony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Wojewódzki w O. Inspektorat w K. w przedmiocie zarzutów na wystawiony tytuł wykonawczy

I SA/Op 101/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-06-11

Sprawa ze skargi K.P. na tytuł wykonawczy wystawiony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Wojewódzki w O. Inspektorat w K. w przedmiocie zarzutów na wystawiony tytuł wykonawczy

I SA/Op 122/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-06-09

Sprawa ze skargi K.P. na tytuł wykonawczy wystawiony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Wojewódzki w O. Inspektorat w K. w przedmiocie zarzutów na wystawiony tytuł wykonawczy

I SA/Op 109/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-06-09

Sprawa ze skargi K.P. na tytuł wykonawczy wystawiony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Wojewódzki w O. Inspektorat w K. w przedmiocie zarzutów na wystawiony tytuł wykonawczy

I SA/Op 130/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-06-16

Sprawa ze skargi K. P. na tytuł wykonawczy wystawiony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Wojewódzki w O. Inspektorat w K. w przedmiocie zarzutów na wystawiony tytuł wykonawczy
1   Następne >   +2   +5   7