Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Gd 652/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-10-13

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej

I SA/Gd 652/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-08-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] w przedmiocie odmowy umorzenia opłaty za czynności kontrolne