Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

II FZ 556/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-20

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. Nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportowych za 2011 r.