Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Gd 54/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-06-02

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Gd 250/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-07-22

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Gd 1968/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-01-14

Sprawa ze skargi P. F. P. Sp. z o.o. z siedzibą w na indywidualną interpretację Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

I SA/Gd 551/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-09-23

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie podatku od towarów i usług