Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SAB/Op 2/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-05-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych kwot

I SAB/Op 1/04 - Postanowienie WSA w Opolu z 2004-08-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie wydania decyzji w sprawie podatku od nieruchomości