Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FSK 3189/13 - Wyrok NSA z 2016-01-19

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Głuchołazach w przedmiocie określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

II FSK 3595/13 - Wyrok NSA z 2016-02-17

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Milejczyce w przedmiocie ustalenia opłaty targowej

II FSK 3529/15 - Wyrok NSA z 2016-03-22

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Trzebiechów w przedmiocie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu...

II FSK 647/14 - Wyrok NSA z 2016-04-14

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy C. w przedmiocie wprowadzenia ulg w podatku rolnym

II FSK 3773/13 - Wyrok NSA z 2016-02-17

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Wilczęta w przedmiocie podatku od nieruchomości

II FSK 930/15 - Wyrok NSA z 2016-05-06

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Torunia w przedmiocie ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Bydgoszczy.

II FSK 2972/14 - Wyrok NSA z 2016-04-22

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Rzeczenica w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Rzeczenica

II FSK 4/16 - Wyrok NSA z 2016-05-05

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Łagów w przedmiocie skargi na uchwałę rady miejskiej w przedmiocie określenia wzorów formularzy

II FSK 5/16 - Wyrok NSA z 2016-05-05

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Łagów w przedmiocie skargi na uchwałę rady miejskiej w przedmiocie określenia wzorów formularzy

II FSK 3354/15 - Wyrok NSA z 2016-05-05

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy w Lubrzy w przedmiocie skargi na uchwałę rady gminy w sprawie wzorów deklaracji podatkowej
1   Następne >   3