Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Gl 1322/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-01-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Gliwice w przedmiocie zmiany uchwały dotyczącej opłaty targowej

I SA/Bd 762/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-07-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Chodczu w przedmiocie określenia metody ustalenia opłaty oraz stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

I SA/Bk 159/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-07-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w K. w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

I SA/Bk 209/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-07-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w A. w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w § 1 ust. 2 i 3 oraz w § 3

VIII SA/Wa 844/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie poboru podatków i opłat w drodze inkasa stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

I SA/Po 154/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-07-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik stwierdza nieważność § 3, § 4 i § 5 zaskarżonej uchwały.

I SA/Po 221/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-07-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w sprawie zmiany uchwały nr [...] Rady Miasta [...] z dnia [...] w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik stwierdza nieważność § 1 pkt 1 i pkt 2 zaskarżonej uchwały.

I SA/Po 169/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-08-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

VIII SA/Wa 702/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

I SA/Bd 130/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-07-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kcyni w przedmiocie metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty stwierdza nieważność § 2 ust. 1 pkt a i b zaskarżonej uchwały
1   Następne >   +2   +5   8