Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Op 183/04 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-01-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Baborowie w przedmiocie wysokość stawek podatku od nieruchomości

I SA/Op 113/04 - Postanowienie WSA w Opolu z 2004-12-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Byczynie w przedmiocie skargi na uchwałę Rady Miejskiej Byczynie w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.