Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Wr 266/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-06-18

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 rok

I SA/Gd 550/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

I SA/Bd 174/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie opłaty targowej za grudzień 2007 r.

I SA/Lu 367/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2010 r.

I SA/Lu 391/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty targowej za dzień 12 września 2011 r.

I SA/Po 471/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-25

Skarga TT na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej z tytułu I raty podatku rolnego i podatku od nieruchomości za 2011r.

I SA/Wr 42/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-06-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2010 rok

I SA/Po 471/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej z tytułu I raty podatku rolnego i podatku od nieruchomości za 2011r.

I SA/Lu 590/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-06-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego na 2011 r. w zakresie sprostowania oczywistej omyłki

I SA/Bd 558/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-06-26

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009r.
1   Następne >   +2   +5   +10   100