Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Ke 561/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-12-12

Wniosek w przedmiocie podatku rolnego na 2012 r.

I SA/Bd 154/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-05-17

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 r.

I SA/Gd 111/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-05-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

I SA/Ke 562/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-12-12

Wniosek w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego na 2012 r.

II FZ 692/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie odmowy sporządzenia uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w G. oku nr [...] w przedmiocie: niedopuszczalności zażalenia

II FZ 410/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-16

Zażalenie od postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w W nr... w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

I SA/Kr 990/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-03-20

Skarga J. P., K. P., W.P. na decyzję SKO w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2007 r.