Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Po 173/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-07-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w P. ;

I SA/Gl 2/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-07-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w C. w przedmiocie odmowy uzupełnienia decyzji w sprawie ustalenia wymiaru w podatku od nieruchomości na 2011 r. w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych

I SA/Gl 36/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-07-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 r.

I SA/Gl 368/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-07-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od dnia 1 lipca2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r.

I SA/Łd 682/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie: odmowy umorzenia zaległości podatkowych z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego za rok 201

I SA/Gl 455/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie ulg płatniczych

I SA/Gl 992/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2013 r. w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym

I SA/Bk 483/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-07-03

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia w sprawie zarzutów zgłoszonych do postępowania egzekucyjnego

II FZ 413/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Bielsku- Białej , nr [...] w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowych

I SA/Sz 439/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-07-07

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   28