Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Łd 682/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie: odmowy umorzenia zaległości podatkowych z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego za rok 201

I SA/Łd 523/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku leśnego na rok 2014

I SA/Łd 640/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-14

Skarga M. C. na decyzję SKO w S. w przedmiocie wymiaru podatku rolnego na rok 2015

I SA/Łd 302/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-23

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w przedmiocie zwrotu wniosku

I SA/Łd 674/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-22

Wniosek o przyznanie zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie ustalenia wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego za 2012 rok

I SA/Łd 675/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-22

Wniosek o przyznanie zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie ustalenia wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego za 2013 rok

I SA/Łd 673/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-22

Wniosek o przyznanie zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie ustalenia wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego za 2011 rok

I SA/Łd 672/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-22

Wniosek o przyznanie zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie ustalenia wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego za 2010 rok

I SA/Łd 620/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości za 2015 rok

I SA/Łd 619/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. ok
1   Następne >   2