Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Gl 151/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Starosty L. w przedmiocie egzekucji świadczeń pieniężnych

I SAB/Gl 5/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-06-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty R. w przedmiocie zwolnienia z opłaty skarbowej w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym

I SAB/Gl 5/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-10-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie zwolnienia z opłaty sądowej w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej