Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Gd 776/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2006-10-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie opłaty skarbowej od czynności urzędowych Wojewody

I SA/Gl 257/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-04-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

I SA/Gd 646/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2006-08-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody B. w przedmiocie opodatkowania podatkiem obrotowym i dochodowym

I SA/Ol 287/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-06-09

Wniosek w przedmiocie: zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

I SA/Sz 800/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-08-06

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały z dnia 2

I SA/Ol 287/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-06-25

Wniosek w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

I SA/Ol 9/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-03-28

Wniosek w przedmiocie: stanowiska wierzyciela w zakresie zgłoszonych zarzutów

I SA/Ke 654/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-06-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Ś. w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

I SAB/Wr 8/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-10-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie ochrony interesu prawnego

SA/Rz 1336/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-03-31

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie obsługi budżetu gminy
1   Następne >   +2   5