Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FZ 1052/15 - Postanowienie NSA z 2016-02-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi M. M. o wymierzenie Wojewodzie Mazowieckiemu grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy