Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło

I SAB/Op 1/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-06-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Opolskiego w przedmiocie zwrotu uiszczonej kwoty pieniężnej