Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Op 470/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-01-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Opolskiego w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości za 2008 r.