Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

III SA/Kr 805/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

III SAB/Wr 8/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-10-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy T. w przedmiocie niewydania zaświadczenia z ewidencji gruntów i budynków,

III SA/Kr 1013/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie odmowy wydania wypisu z rejestru gruntu

III SA/Kr 787/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie ewidencji gruntów

III SA/Gd 321/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-10-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego [...] w przedmiocie udzielenia informacji z operatu ewidencji gruntów i budynków

III SAB/Kr 29/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty

III SA/Gd 322/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-10-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego [...] w przedmiocie udzielenia informacji z operatu ewidencji gruntów i budynków

II SA/Gl 814/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-10-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w K. w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków

II SA/Bk 595/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-10-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w B. w przedmiocie odmowy wydania danych z ewidencji gruntów i budynków

III SA/Po 414/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-10-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wójta Gminy K. w przedmiocie umorzenia postępowania o rozgraniczenie nieruchomości