Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

I OZ 965/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Elblągu nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego rozgraniczenia nieruchomości

I OZ 841/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-02

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w N. w przedmiocie załatwienia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I OSK 1002/12 - Postanowienie NSA z 2013-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Tarnowie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie rozgraniczenia nieruchomości

I OW 63/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołań '[...]' Sp. z o.o. w Krakowie w sprawach odmowy nieodpłatnego udostępnienia danych geodezyjnych i naliczenia opłaty za udostępnienie danych geodezyjnych

I OZ 1059/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

I OW 197/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku współwłaścicieli drogi wewnętrznej nr [...] obręb K. D. dotyczącego oceny zgodności operatu rozgraniczeniowego z prawem

I OZ 551/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Łomży , znak: [...] w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

I OZ 727/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-28

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Kielcach , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie rozgraniczenia nieruchomości

I OSK 1348/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-11

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy wyłączenia organu od udziału w postępowaniu administracyjnym

I OZ 476/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w N. , nr [...] w przedmiocie zwrotu wniosku w sprawie stwierdzenia samowolnego rozgraniczenia działek
1   Następne >   +2   4