Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OZ 1417/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego nr [...] w przedmiocie zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków

I OZ 1416/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego nr [...] w przedmiocie zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków