Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

I SA/Wa 2532/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-02-18

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I SA/Wa 2676/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wójta Gminy [...] w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

III SA/Lu 391/20 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2021-02-17

Sprawa ze skargi na postanowienie L. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w L. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Rz 1249/20 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2021-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków

III SAB/Lu 21/20 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2021-02-10

Sprawa ze skargi L. B. i M. B. na przewlekłość postępowania Wójta Gminy C. w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

II SA/Go 845/20 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-02-02

Wniosek w przedmiocie ustalenia numeru porządkowego nieruchomości

II SA/Po 209/20 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2021-02-01

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

III SA/Lu 391/20 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2021-02-17

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w L. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

III SAB/Gd 6/21 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2021-02-05

Sprawa ze skargi V.P. na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w sprawie wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków

III SAB/Lu 22/20 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2021-02-10

Sprawa ze skargi L. B. i M. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy [...] w przedmiocie kosztów postępowania rozgraniczeniowego
1   Następne >   2