Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

III SA/Kr 405/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-28

Wniosek w przedmiocie sprostowania z urzędu błędu pisarskiego

III SA/Kr 934/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-28

Wniosek w przedmiocie zmian w operacie ewidencji gruntów

III SA/Kr 1012/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-21

Wniosek M. P. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Inspektora Nadzoru Geodezyjnego z dnia [...] nr [...]

III SAB/Kr 30/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty

III SAB/Kr 29/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-09

Wniosek F. J. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty

III SA/Kr 805/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

III SA/Kr 580/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-26

Wniosek w przedmiocie zmian w ewidencji gruntów

III SA/Kr 525/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-19

Sprawa ze skargi W. K. na wypis z rejestru gruntów wydanego przez Starostę Powiatu w przedmiocie treści wypisu z rejestru gruntu i nakazania organowi ewidencji gruntów wprowadzenia zmian

III SAB/Kr 34/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-05-21

Skarga W. B. na bezczynność Wójta Gminy w wykonaniu pomiarów geodezyjnych

III SA/Kr 1011/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-30

Sprawa ze skargi W. B. na wypisy z rejestru gruntów wydane przez Starostę Powiatu w dniu [...] Nr jedn. rej. [...] w przedmiocie treści wypisów z rejestru gruntów
1   Następne >   +2   +5   7