Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

II SA/Op 349/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-07-19

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie klasyfikacji gruntów

II SA/Op 363/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-10-18

Sprawa ze skargi A Sp. z o.o. w C. na czynności Starosty Namysłowskiego w przedmiocie opłaty za wydanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów

II SA/Op 160/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Opolu w przedmiocie ewidencji gruntów i budynków

II SO/Op 11/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-11-19

Wniosek w przedmiocie wyłączenia sędziów od orzekania stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie przekazania pisma strony według właściwości

II SA/Op 363/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-12-14

Wniosek w przedmiocie opłaty za wydanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów

II SO/Op 4/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-06-21

Wniosek w przedmiocie rozpoznania zażalenia na pismo Burmistrza Gminy [...] w sprawie rozgraniczenia nieruchomości

II SA/Op 160/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Opolu w przedmiocie ewidencji gruntów i budynków

II SO/Op 8/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-08-09

Wniosek w przedmiocie postępowania rozgraniczeniowego