Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

II SA/Op 422/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-01-20

Wniosek w przedmiocie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków

II SA/Op 12/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-02-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości

II SA/Op 296/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-08-09

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Opolu w przedmiocie aktualizacji operatu gruntów i budynków

II SAB/Op 2/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-01-30

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Głuchołaz w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

II SA/Op 34/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Opolu w przedmiocie odmowy aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków

II SA/Op 192/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Opolu w przedmiocie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków

II SA/Op 44/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-03-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości

II SA/Op 191/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-08-11

Skarga E. Ś. i S. Ś. na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Opolu w przedmiocie zmiany danych w operacie ewidencji gruntów i budynków wniosku skarżących o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym

II SA/Op 209/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-06-27

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Opolu w przedmiocie odmowy stwierdzenia i zwrotu nadpłaty z tytułu nienależnie uiszczonych opłat za wykonanie pracy geodezyjnej

II SA/Op 190/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Opolu w przedmiocie odmowy przyjęcia danych i materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
1   Następne >   3