Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

III SO/Wr 7/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-08-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata na skutek sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego w sprawie z wniosku w przedmiocie wymierzenia grzywny Burmistrzowi Miasta T.

III SO/Wr 7/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-13

Wniosek w przedmiocie wymierzenie grzywny Burmistrzowi Gminy T. na skutek zażalenia D. W. i M. W. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału [...] WSA we W. z dnia [...]

III SAB/Wr 27/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-03-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy T. w przedmiocie postępowania rozgraniczeniowego gruntów

III SAB/Wr 27/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-04-17

Skarga D i M W na bezczynność B G T w przedmiocie postępowania rozgraniczeniowego gruntów, wniosku skarżących o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata, na skutek sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego , sygn. akt III SAB/Wr 27/08,

III SAB/Wr 8/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-10-22

Skarga D W na bezczynność B G T w przedmiocie niewydania zaświadczenia z ewidencji gruntów i budynków, zażalenia D i M W na pismo Sądu z dnia [...] r.,

III SAB/Wr 8/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-12-21

Skarga D W na bezczynność B G T w przedmiocie niewydania zaświadczenia z ewidencji gruntów i budynków, zażalenia skarżącej na pismo sędziego tutejszego Sądu z dnia [...] r.,

III SAB/Wr 8/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-26

Wniosek o przyznanie opłaty za czynności z tytułu zastępstwa prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy T. w przedmiocie niewydania zaświadczenia z ewidencji gruntów i budynków

III SAB/Wr 8/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-01-23

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Gminy T. w przedmiocie niewydania zaświadczenia z ewidencji gruntów i budynków,

III SAB/Wr 8/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-23

Skarga D W na bezczynność B G T w przedmiocie wydania zaświadczenia z ewidencji gruntów i budynków, zażalenia skarżącej na postanowienie W S A we W z dnia [...] r. (III[...] ) odrzucające skargę kasacyjną,

III SO/Wr 7/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-04-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie z wniosku w przedmiocie wymierzenia grzywny B G T
1   Następne >   2