Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OW 321/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-24

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zażalenia na bezczynność Burmistrza Gminy T.

I OW 319/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-24

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zażalenia na bezczynność Starosty Powiatu T.

I OW 26/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-14

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zażalenia sygn. akt II SA/Wr 515/13

I OW 316/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-24

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości

I OW 320/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-24

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zażalenia na bezczynność Burmistrza Gminy T.

I OPP 90/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-22

Skarga D. W. i M. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt II SO/ Wr 10/12 w sprawie z wniosku D. W., M. W., M. W. i J. W. o wymierzenie Burmistrzowi Gminy [...] grzywny za nieprzekazanie sądowi skargi w terminie