Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPP 6/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-06

Skarga J. H. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Geodety Kraju w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania nieważnościowego, sygn. akt IV SA/Wa 695/14

I OPP 7/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-06

Skarga W. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 332/13 ze skargi na postanowienie Głównego Geodety Kraju w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności zmiany w ewidencji gruntów i budynków

I OPP 150/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-16

Skarga J. H. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie sygn. akt III SA/Lu 301/13 w sprawie ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego od decyzji orzekającej o wprowadzeniu zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków

I OPP 8/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-06

Skarga G. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Rzeszowie sygn. akt II SA/Rz 743/14 w sprawie ze skarg E. K. i G. M. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w R. w przedmiocie zmiany dotychczasowych użytków i klas na działkach

I OW 78/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-23

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego sygn. akt II SA/Wr 399/14