Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SAB/Łd 61/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-02-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta S. w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie zmiany danych w ewidencji gruntów i budynków

III SA/Lu 579/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-02-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi J. S. na działalność Prezydenta Miasta w przedmiocie sporządzenia wyrysu działek i wydania wypisu z rejestru gruntów i budynków