Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

II SA/Sz 356/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

II SO/Op 3/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-06-29

Skarga D. W. na postanowienie SKO we Wrocławiu w przedmiocie przekazania podania do organu kompetencyjnie właściwego wniosku D. W. o przyznanie prawa pomocy

II SA/Gl 518/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-07-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w C. w przedmiocie stanowiska wierzyciela dotyczącego zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne w kwestii wniosku skarżącego o wydanie postanowienia o zawieszeniu egzekucji administracyjnej

III SA/Lu 221/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-07-25

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie kosztów postępowania rozgraniczeniowego

II SA/Bd 425/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-07-31

Skarga L.M. na decyzję SKO we [...] w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego rozgraniczenia nieruchomości zarządza pozostawić pismo bez rozpoznania.

II SA/Wr 599/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-07-04

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu, , sygn. akt II SA/Wr 599/09, odrzucające zażalenie D, M W oraz J W i M W na postanowienie WSA we Wrocławiu, , sygn. akt II SA/Wr 599/09, odrzucające zażalenie D, M W oraz J W i M W na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/ Wr 599/09 o odrzuceniu skargi ...

I OZ 555/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-02

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Rzeszowie sygn. akt II SA/Rz 443/12 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi S. B. na decyzję SKO w Krośnie nr SKO.4160.8.323.2012

I OZ 592/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-23

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA we Wrocławiu w przedmiocie wpisu sądowego od zażalenia J. W. i M. W. na postanowienie WSA we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 451/11 w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Legnicy nr SKO/SR

II SA/Wr 251/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-09-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w L. w przedmiocie odmowy wydania kopii dokumentów

II SA/Wr 373/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-09-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia z kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w J. G. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zakończonej postanowieniem o stwierdzeniu nieważności postanowienia przekazującego według właściwości wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej postanowieniem o przekazaniu zażalenia na postanowienie o przekazaniu wniosku o wydanie kser...
1   Następne >   +2   +5   +10   18