Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

III SA/Łd 385/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-01

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania rozgraniczeniowego

III SA/Łd 1053/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie zwrotu podania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości

II SA/Gl 1212/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne w kwestii wniosku strony skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Wr 512/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-07-21

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO we W. , nr [...], w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego na bezczynność Burmistrza T.

II SA/Wr 200/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-07-29

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w L. w przedmiocie stwierdzenia z urzędu nieważności postępowania

III SA/Łd 285/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od obowiązku uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej oraz ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego

III SA/Łd 286/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od obowiązku uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej oraz ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego

III SA/Łd 577/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-31

Wniosek w przedmiocie ustalenia kosztów rozgraniczenia nieruchomości

I OZ 780/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-09

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego w sprawie ze skargi na postanowienie SKO we W. , Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I OZ 784/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-09

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego w sprawie ze skargi na postanowienie SKO we W. , Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania
1   Następne >   +2   4