Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

II SA/Sz 1356/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-04-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie z Jej skargi na Starostę w przedmiocie anulowania operatu i mapy

I OSK 3158/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-30

Skarga kasacyjna na bezczynność Starosty Łódzkiego Wschodniego w przedmiocie załatwienia pisma

IV SAB/Wa 36/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty W. w przedmiocie nieudzielenia informacji z ewidencji gruntów i budynków

II SA/Bd 266/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-07-09

Sprawa ze skargi A. S. na czynność Starosty B. w przedmiocie wpisu do ewidencji gruntów i budynków

II SAB/Rz 12/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-04-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie stwierdzenia niezgodności dokumentów

III SA/Łd 832/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-10-21

Skarga W. P. na pismo Starosty Powiatowego w O. oku o wydanie wypisów z rejestrów gruntów

VIII SA/Wa 913/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-10

Wniosek w przedmiocie zmiany danych w bazie ewidencji gruntów i budynków

II SA/Ol 713/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-03-09

Wniosek W.Ł. i F.Ł. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi W.Ł. i F.Ł. na działalność Starosty w zakresie geodezji i kartografii

II SAB/Wr 53/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-10-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatowego w K.G. w przedmiocie wydania mapy geodezyjnej i rejestru gruntów

II SAB/Gl 66/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-12-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie ochrony prawa własności nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   100