Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło

III SAB/Gl 12/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-08-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu C. w przedmiocie ewidencji gruntów i budynków

III SA/Gl 1586/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-01-17

Sprawa ze skargi S. P. na zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Starostę Powiatowego w R. w przedmiocie ewidencji gruntów

III SA/Gl 1586/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-09-20

Sprawa ze skargi S. P. na zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Starostę Powiatowego w R. w przedmiocie ewidencji gruntów

III SAB/Gl 2/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-01-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Starostwa Powiatowego w Z. w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości