Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

II SAB/Gl 66/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-12-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie ochrony prawa własności nieruchomości

II SA/Gl 661/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-10-11

Sprawa ze skargi 'A' Sp. z o.o. w C. na czynność Starosty [...] w przedmiocie opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne

II SA/Gl 526/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-06-02

Sprawa ze skargi 'A' Sp. z o.o. w C. na działalność Starosty [...] w przedmiocie opłaty za wydanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów

II SA/Gl 871/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-05-13

Skarga M. G. na pismo Starosty [...] w przedmiocie odmowy usunięcia naruszenia prawa w sprawie opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne

II SAB/Gl 14/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-10-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie niewydania postanowienia w sprawie zmian w ewidencji gruntów i budynków

II SA/Gl 223/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-09-07

Sprawa ze skargi Z.R. na akt Starosty [...] w przedmiocie dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków

II SO/Gl 9/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-07-09

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne w postępowaniu egzekucyjnym

II SA/Gl 289/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-05-23

Sprawa ze skargi A.W. na czynność Starosty [...] w przedmiocie wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Gl 289/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-09-17

Sprawa ze skargi A. W. na czynność Starosty [...] w przedmiocie ewidencji gruntów

II SA/Gl 492/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-08-27

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA sygn. akt II SA/GL 492/12 odrzucające skargę
1   Następne >   +2   5