Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 182/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-05-23

Sprawa ze skargi A. K. na czynność Starosty Nyskiego w przedmiocie zmiany danych w ewidencji gruntów i budynków

II SA/Op 631/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-12-28

Sprawa ze skargi E. Ś. i S. Ś. w przedmiocie wymierzenia grzywny Staroście Namysłowskiemu za niewykonanie wyroku WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 34/15