Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

III SA/Kr 2104/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-12-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie sprostowania decyzji dotyczącej postępowania rozgraniczeniowego

II SAB/Gl 16/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-06-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie udostępnienia danych z operatu ewidencji gruntów i budynków

III SA/Wr 89/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-10-07

Sprawa ze skargi J. i J. J. na pismo Wojewody D. w przedmiocie odmowy uchylenia uchwały Nr [...] Rady Miejskiej w S. oraz wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata,

III SAB/Lu 39/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-02-27

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu wynagrodzenia za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na bezczynność w przedmiocie załatwienia wniosku dotyczącego wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i wydania dokumentacji geodezyjnej

IV SA/Wa 343/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-09-26

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie w sprawie [...] w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr[...] w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w ewidencji

IV SA/Wa 1006/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-09-30

Sprawa ze skargi M. Z . o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie w przedmiocie dokonania zmiany w ewidencji gruntów

III SAB/Łd 42/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-12-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Wicewojewody [...] w przedmiocie odmowy dokonania czynności z zakresu administracji publicznej

VI SA/Wa 1146/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmiany w rejestrze gruntów stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji zasądza od Wojewody [...] na rzecz B.Ś.

III SA/Gl 136/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ewidencji gruntów
1   Następne >   +2   +5   +10   16