Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

II SAB/Gl 16/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-06-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie udostępnienia danych z operatu ewidencji gruntów i budynków

III SA/Gl 136/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ewidencji gruntów

III SA/Gl 359/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-12-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie: klasyfikacji gruntów

III SA/Gl 549/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-12-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie wypłaty odszkodowania na część działki zajętej pod drogę.

II SA/Ka 372/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ewidencja gruntów oddalono skargę;

II SA/Gl 823/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-10-16

Sprawa ze skargi H. Ś. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego w sprawie klasyfikacji gruntów zakończonego wyrokiem WSA w Gliwicach sygn. akt III SA/Gl 359/04

III SA/Gl 144/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-06-27

Sprawa ze skargi H. Ś. w przedmiocie wznowienie postępowania sądowego w sprawie klasyfikacji gruntów zakończonego wyrokiem WSA w Gliwicach o sygn. akt III SA/Gl 359/04

II SA/Gl 883/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-10-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Śląskiego w przedmiocie odmowy sprostowania oczywistej omyłki w decyzji