Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Kr 782/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia

II SA/Rz 570/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

II SAB/Go 21/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-10-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie likwidacji hodowli drobiu

II SA/Ol 777/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-10-20

skarg M. Ł., W. K., M. D. i D. Ż. na decyzję SKO w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Łd 633/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia

II SA/Gl 487/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-10-20

skarg M. B., W. K., S. Ś., J. D., C. K., J. K. i K. M. na decyzję SKO w B. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Gl 756/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie kary pieniężnej za zniszczenie drzewa

II SA/Gd 720/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-10-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

II SA/Kr 737/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy zmiany decyzji

II SA/Kr 780/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia
1   Następne >   3