Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II OSK 1536/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-28

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej na odbiorcę nielegalnie sprowadzonych odpadów

II OZ 485/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-16

Skarga Z. B., H. F., i innych na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie umorzenia postępowania

II OZ 546/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-03

Skarga A. C., G. G., K. G., J. J., S. K., J. E. K., B. K., A. K., D. K., E. K., A. S., A. S., A. T., A. T., A. W., J. W., E. Z., M. P. na rozporządzenie Wojewody M. w przedmiocie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. [...] w W.

II OSK 761/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-12

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie wspólnego realizowania zadań o charakterze publicznym dotyczącym utrzymywania składowiska i unieszkodliwienia odpadów komunalnych

II OW 88/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-22

Wniosek w przedmiocie przywrócenia środowiska do stanu właściwego po wycieku oleju

II OZ 1145/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-05

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Krakowie w przedmiocie kary pieniężnej za usunięcie drzewa

II OZ 765/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy zmiany decyzji zezwalającej na usunięcie drzew oraz ustalenia opłaty

II OW 30/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie wydania zezwolenia na wycinkę drzew

II OZ 473/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-16

Skarga Z. B., H. F., A. L., i innych na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie umorzenia postępowania

II OZ 474/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-16

Skarga Z. B., H. F., A. L., Z. L., i innych na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie umorzenia postępowania
1   Następne >   +2   +5   +10   26