Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

IV SA/Wa 886/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-14

Wniosek w przedmiocie wymierzenia opłaty za magazynowanie odpadów

IV SAB/Wa 25/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku

IV SA/Wa 2037/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-28

Skarga [...] Spółdzielni Mieszkaniowej 'B.' w Ł. na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia i postanowienia organu pierwszej instancji

II OW 75/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-30

Wniosek w przedmiocie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa

IV SAB/Wa 126/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Środowiska w przedmiocie rozpoznania wniosku

IV SA/Wa 1368/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-21

skarg Z. O. i E. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie wstrzymania użytkowania składowiska odpadów

II OZ 867/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Słupsku nr [...], w przedmiocie nie...

II SA/Gl 470/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie kary za zniszczenie drzew

II SA/Gl 637/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-11-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w S. w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

IV SA/Wa 888/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-14

Wniosek w przedmiocie wymierzenia opłaty za magazynowanie odpadów
1   Następne >   +2   +5   +10   16