Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II OZ 30/13 - Postanowienie NSA z 2013-01-30

Skarga na decyzję SKO w Pile w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 2023/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Łodzi w przedmiocie kary za wycięcie drzew

II OZ 850/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II OZ 852/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Płocku , nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

II OZ 1012/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 27 września 2013 roku, sygn. akt IV SA/Wa 1205/13 o odmowie wstrzymania wykonania decyzji SKO w Warszawie z [...] kwietnia 2013 roku nr [...] w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie z [...] kwietnia 2013 roku nr [...] w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej

II OZ 1021/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie nr [...] w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II OSK 729/12 - Postanowienie NSA z 2013-10-11

skargę kasacyjną [...] Sp. z o.o. z siedzibą w S. od wyroku WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję SKO we Włocławku , nr [...] w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni paliwa stałego

II OZ 882/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku oku sygn. akt II SA/Gd 270/13 o odrzuceniu skargi kasacyjnej Burmistrza Miasta Władysławowa od postanowienia WSA w Gdańsku oku sygn. akt II SA/Gd 270/13 odrzucającego skargę Burmistrza Miasta Władysławowa na postanowienie SKO w Gdańsku oku Nr 5371/12 w przedmi...

II OW 168/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-29

Wniosek o wznowienie postępowania w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Białymstoku w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację Z [...] w B., sygn. akt II SA/Bk 847/13

II OZ 1052/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Pile , nr [...] w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia
1   Następne >   +2   +5   +10   15