Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Kr 522/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-29

Wniosek w przedmiocie obowiązku uiszczenia opłat podwyższonych za korzystanie ze środowiska z tytułu składowania odpadów komunalnych,

II SA/Kr 1239/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przekazania podania zgodnie z właściwością

II SA/Kr 25/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia po wznowieniu postępowania

II SA/Kr 782/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia

II SA/Kr 473/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO z [...] znak: [...] w przedmiocie odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań

II SA/Kr 356/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zobowiązania do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego

II SA/Kr 692/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-14

Wniosek w przedmiocie odmowy zezwolenia na usunięcie drzew

II SAB/Kr 94/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-28

Wniosek K. S. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie skargi na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

II SA/Kr 523/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-10

Wniosek w przedmiocie obowiązku uiszczenia podwyższonych opłat za korzystanie ze środowiska

II SA/Kr 34/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-27

Wniosek w przedmiocie odroczenia płatności opłaty za korzystanie ze środowiska
1   Następne >   +2   6