Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Odrzucenie skargi X

II SA/Op 168/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-21

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie stanowiska w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w zakresie odpadów