Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Op 236/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie określenia dopuszczalnego poziomu hałasu

II SA/Op 344/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 252/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie określenia dopuszczalnego poziomu hałasu

II SA/Op 251/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie określenia dopuszczalnego poziomu hałasu

II SA/Op 231/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-05-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie określenia dopuszczalnego poziomu hałasu

II SA/Op 246/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-05-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie określenia dopuszczalnego poziomu hałasu

II SA/Op 243/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-05-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie określenia dopuszczalnego poziomu hałasu

II SA/Op 230/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie określenia dopuszczalnego poziomu hałasu

II SAB/Op 5/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-05-17

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w Opolu w przedmiocie usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania

II SA/Op 229/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-08-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie określenia dopuszczalnego poziomu hałasu
1   Następne >   +2   5