Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SAB/Op 83/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-02-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w całości w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Strzelec Opolskich w przedmiocie udostępnienia akt sprawy dotyczącej sprawdzenia sposobu wypełnienia obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

II SA/Op 306/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na zbieranie odpadów na skutek sprzeciwu E. Ś. wniesionego od postanowienia starszego referendarza sądowego o oddaleniu wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego

II SAB/Op 115/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-10-24

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Strzelec Opolskich w przedmiocie sprawdzenia sposobu wypełniania obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

II SAB/Op 108/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-11-09

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w Opolu w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie zezwolenia na zbieranie odpadów

II SA/Op 345/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-10-19

WSA w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Daria Sachanbińska Sędziowie Sędzia WSA Elżbieta Kmiecik Sędzia WSA Elżbieta Naumowicz - spr. Protokolant St. inspektor sądowy Grażyna Jankowska-Stykała po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 października 2017 r. sprawy ze sprzeciwu A S.A. z siedzibą na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie określenia środo...

II SA/Op 195/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie kary pieniężnej za usunięcie drzew bez zezwolenia

II SA/Op 265/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-05-22

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności zezwolenia na usunięcie drzew

II SAB/Op 88/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-07-31

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w Opolu w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

II SA/Op 306/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na zbieranie odpadów na skutek wniosku E. Ś. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 306/15 o oddaleniu skargi

II SA/Op 23/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-04-28

Sprawa ze skargi E. P. na zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w przedmiocie ustalenia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
1   Następne >   +2   4