Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Bk 255/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-04-11

Sprawa ze skargi Przedsiębiorstwa Usługowo- Asenizacyjnego A. sp. z o.o. w B. na zarządzenia Burmistrza S. w przedmiocie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

II OSK 869/07 - Postanowienie NSA z 2007-07-03

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie wyłączenia posesji z planu realizacji kanalizacji wsi O.

II SA/Wr 527/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-09-24

Sprawa ze skargi Wojewody D na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy J.- L w przedmiocie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

II SA/Sz 1182/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-02-07

Sprawa ze skargi Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych [...] na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy [...]

III SAB/Po 12/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-07-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy G. w przedmiocie usunięcia drzew

II SA/Wr 385/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-12-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Ś. w przedmiocie utrzymania czystości i porządku w gminach

II SA/Wr 385/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-11-22

Sprawa ze skargi Z.P. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Ś. w przedmiocie utrzymania czystości i porządku w gminach

II SAB/Wr 20/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-12-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Ś. w sprawie rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika magazynowego asfaltu