Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SAB/Kr 4/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-05-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Sędzia WSA Barbara Pasternak na posiedzeniu niejawnym 22 maja 2009 r. J.N. Burmistrza Miasta B. w sprawie wydania decyzji administracyjnej w przedmiocie zanieczyszczenia cieku wodnego

II OW 57/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozstrzygnięcia sprawy naruszania zakazów obowiązujących na terenie [...] Parku Krajobrazowego

II OZ 221/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-12

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Krakowie w sprawie wydania decyzji administracyjnej w przedmiocie zanieczyszczenia cieku wodnego

II SAB/Op 13/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-07-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Dobrodzienia w przedmiocie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach