Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OSK 1994/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-21

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych

II OW 89/09 - Postanowienie NSA z 2010-03-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia skargi dotyczącej zakłócania spokoju, porządku i czystości poprzez prowadzenie działalności transportowej

II OSK 1994/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-20

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy W. w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych

II OSK 801/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-06

Skarga kasacyjna na bezczynność organu w sprawie umieszczenia w gminnym planie gospodarki odpadami inwestycji polegającej na budowie sortowni odpadów komunalnych

II OW 17/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-14

Wniosek w przedmiocie wydania decyzji zezwalającej na wycięcie drzew na działce sklasyfikowanej jako teren zurbanizowany niezabudowany

II OZ 1295/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-22

Zażalenie na zarządzenie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza B.