Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SAB/Op 119/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-01-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Dobrodzienia w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

II SA/Op 587/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-12-12

Sprawa ze skargi A Sp. z o.o. Oddział w K. na pismo Burmistrza Nysy w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II SAB/Op 6/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-03-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Białej w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

II SAB/Op 13/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-07-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Dobrodzienia w przedmiocie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

II SAB/Op 13/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-08-12

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Olesna w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia