Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

IV SA/Wa 1265/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy M. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy M.

IV SAB/Wa 140/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-24

Sprawa ze skargi na bezczynność organów terenowych

IV SA/Wa 366/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie uzgodnienia w zakresie spraw sanitarno

IV SAB/Wa 140/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-29

Sprawa ze skargi na bezczynność organów terenowych

III SAB/Po 7/06 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-02-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Urzędu Miasta i Gminy w P. w przedmiocie prowadzenia postępowania w sprawie wycięcia drzew bez zezwolenia

IV SAB/Wa 135/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy Ł. w przedmiocie usunięcia szkody na działce

II OW 61/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-31

Wniosek w przedmiocie usunięcia drzew

IV SAB/Wa 3/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Wydziału Prawnego i Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu [...] w przedmiocie wycięcia drzew

IV SA/Wa 2109/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-10

Sprawa ze skargi R. J. na czynność Dyrektora Departamentu Ochrony Powierzchni Ziemi, Geologii i Górnictwa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w przedmiocie negatywnego zaopiniowania wniosku o dopłatę do demontażu pojazdów

II SA/Go 510/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-11-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w G. w przedmiocie uzgodnienia z zakresu ochrony środowiska